Helsehuset
Kristiansand
Markensgate 42
Ressurssenteret Sør

KONTAKT

TLF: 918 39 710

annkristin@ressurssenteretsør.no

ressurssenteretsor.no

KONTAKT

TLF. 918 39 710

email.png

E-MAIL

www.png

WWW

 

Et psykologisk senter for å bygge gode og livgivende relasjoner

Forskning viser at gode relasjoner er en viktig kilde til å få et godt, meningsfullt og rikt liv. Vi er skapt til å være sosiale vesener, vi blir til i møte med andre. Samhandlinger gir oss muligheter til å utvikle oss. Ofte takler vi også utfordrende livssituasjoner bedre når vi ikke står alene. Det at vi opplever støtte når vi sliter kan få relasjonen til å bli sterkere. Men hvordan kan vi skape en livgivende relasjon når vi opplever at relasjonen er vond, frustrerende og tappende? 

Vår grunnfilosofi er at vi tror på alle menneskers iboende ressurser og evner til å utvikle oss i samhandling med andre. Forutsetningen for dette er at samhandlingen foregår i et miljø av likeverdighet, nysgjerrighet og tillit. Vi i Ressurssenteret Sør er opptatt av å bidra til å skape dette rommet.