Helsehuset
Kristiansand
Markensgate 42
Genesis Coaching

KONTAKT

Mandag - Fredag KL 09.00 - etter avtale.

TLF: 482 42 094

post@genesiscoaching.no

www.genesiscoaching.no

KONTAKT

Mandag - Fredag KL 09.00 - etter avtale.

TLF. 482 42 094

email.png

E-MAIL

www.png

WWW

 

Hva er og hvordan kan NLP være til hjelp?

Læren om hvordan du kan få frem dine beste ressurser.
Gir deg praktiske og enkle verktøy som du kan bruke i hverdagen for å skape forandringen du ønsker.
Hjelper deg å avdekke egne begrensninger og gir deg verktøyene for å overkomme disse. Det kan være tanker, adferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser og/eller verdier. 
Hjelpe deg til å oppnå personlige og profesjonelle mål, og utvikle de ressursene du trenger for å nå målet ditt. 
NLP er IKKE terapi, men har en sterk terapautisk virkning.

Genesis Coaching visjon:

...nye muligheter...
...nye løsninger...
...NY BEGYNNELSE...

Å hjelpe mennesker til å oppnå sine drømmer, få satt ting i perspektiv, få nye perspektiver, sette seg mål, fjerne hindringer/begrensninger.
Mitt mål er å kunne gi deg verktøy og vise deg enkle teknikker du kan bruke i ditt daglige liv for å oppnå dine ønsker, drømmer, ønskede endringer, få kontroll på egen tid og få oversikt over eget liv/hverdag.

Åpningstider:

Mandag og Fredag etter avtale
Tirsdag - Torsdag KL 09.00 - 17.00

Priser:

Life Coaching Kr 700,- pr time
Life Coaching fremmer bevisstgjøring og egenutvikling, hvordan du kan frigjøre egne ressurser og potensiale for å oppnå egne mål. Vi ser på din nåværende situasjon og kartlegger dine livsområder. Ved hjelp av dette vil vi kunne sette opp en plan for hvordan du kan nå dine mål, oppnå dine ønsker. Life coaching hjelper deg i forhold til utfordringer og hindringer du måtte ha, små eller store.

Motivasjonsanalysen kr 490,-
Analysen viser motivasjonsnivå, understimulans, overstimulans, stressnivå.

Pakke 1 Motivasjonsanalysen + 2 timer coaching Kr 990,- 
Når du avtaler tid til denne får du en link på mail som du bruker for å logge inn å ta analysen. Denne vil vi gjennomgå sammen. Analysen gir deg svar på om du er overstimulert, understimulert, stressnivå, motivasjonsnivå. Den gir grunnlag for å legge en plan for hva du ønsker å gjøre for å bedre egen hverdag.

Pakke 2 ”Sjef i eget liv”: Motivasjonsanalysen + 5 timer kr 2800,-
Første gangen bruker vi 2 timer for å gjennomgå analysen og Life Coaching. De resterende timene avtaler vi etterhvert som du ønsker. Målet her er og gi deg muligheten til å ta kontroll på eget liv, finne dine ressurser, lære teknikker som hjelper deg å gjøre de endringer du ønsker/trenger og raskt kommer i gang og oppnår resultatene du ønsker.

Kontakt for avtale eller nærmere informasjon:

Telefon: 482 42 094
Mail: post@genesiscoaching.no
Nettside: www.genesiscoaching.no 
Facebook: www.facebook.com/nybegynnelse
Utdannelse:

Sertifisert NLP Practitioner 

Sertifisert NLP Master Practitioner
Sertifisert Motivator og Motivasjonsanalytiker
v/ Optivis Life and Bussiness Academy 2016