Helsehuset
Kristiansand
Markensgate 42
Psykolog Kenneth Fosse Jørgensen

KONTAKT

MANDAG – FREDAG
08.00 – 16.00

TLF: 456 62 225

kenneth@fossejorgensen.no

www.fossejorgensen.no

KONTAKT

MANDAG – FREDAG
08.00 – 16.00

TLF. 456 62 225

email.png

E-MAIL

www.png

WWW

 

ØNSKER DU PSYKOLOGHJELP?

Noen ganger kan det være godt å snakke med en profesjonell samtalepartner, enten man befinner seg i en spesielt krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer eller ønsker å bli bedre kjent med seg selv. Gjennom gode samtaler innenfor en trygg ramme kan utforskning av vanskelige temaer bidra til symptomreduksjon, økt livskvalitet og personlig utvikling.

Jeg tar i mot ungdom, voksne og par med et bredt spekter av vansker. Eksempler på vanlige problemstillinger er depresjon, nedstemthet, bekymring, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, relasjons- og samlivsvansker, samlivsbrudd, ensomhet, lav selvfølelse, spiseforstyrrelse, traumer, seksuelle problemer og usikkerhet knyttet til livsvalg.

Jeg legger vekt på å tilpasse behandlingen til den enkelte og benytter fleksibelt elementer fra ulike behandlingstilnærminger for å imøtekomme dine behov.

Henvisning fra lege er ikke nødvendig.

Ta kontakt for spørsmål eller timebestilling. Jeg sitter mye opptatt, så det kan være vanskelig å nå meg pr. telefon. Send derfor gjerne sms eller e-post så tar jeg kontakt så snart jeg har anledning.

TIME I DAG?

For å imøtekomme behov for rask psykologhjelp setter jeg av tid til enkeltstående hastetimer. Send en SMS merket ”Hastetime”, så foreslår jeg et tidspunkt samme dag eller så raskt som mulig (innen få dager). Avhengig av kapasiteten forøvrig vil man måtte regne med noe ventetid med tanke på evt. videre oppfølging.

Man trenger ikke å ha en alvorlig problemstilling for å benytte seg av hastetimer. Det er også ment å forhindre lengre ventetid for mer avgrensede problemstillinger som kan behjelpes i løpet av 1-3 timer.

Ved alvorlige krisetilstander preget av betydelig forvirring, psykose eller akutt selvmordsfare, ta kontakt med fastlege eller legevakt. Telefonnummeret til legevakten i Kristiansand er: 38 07 69 00.

MIN BAKGRUNN

Jeg er utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen 2006. Etter studiet har jeg gjennomført en 5-årig spesialisering i klinisk voksenpsykologi, noe som innebærer omfattende veiledning, kurs og erfaring med varierte problemstillinger. Videre gjennomføres en 5-årig spesialisering i klinisk psykologi med psykoterapi – en faglig fordypning som vektlegger psykologens personlige utvikling og relasjonelle kompetanse i møte med mennesker.

ARBEIDSERFARING:

2006-2007: Enhet for spiseforstyrrelser, Haukeland Universitetssykehus, Bergen.

2007-2010: Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Lillestrøm DPS.

2010-2012: Regional avdeling for spiseforstyrrelser (Enhet for barn og ungdom), Oslo Universitetssykehus.

2010-2012: Privatpraksis i Oslo, deltid.

2012-2013: Spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer, Sørlandet sykehus, Kristiansand.

Siden 2013: Privatpraksis i Kristiansand, heltid.

Faglig er jeg inspirert fra flere hold og legger vekt på å tilpasse behandlingen til den enkelte ut fra ønsker og behov. Jeg er opptatt av faglig utvikling og tar for tiden en 4-årig videreutdanning i karakteranalyse, en relasjonell og psykodynamisk terapiform, ved Norsk Karakteranalytisk Institutt.

Jeg har skrevet kapittelet ”Øyeblikket – en kilde til intersubjektivitet og utvikling” i boken ”Karakteranalytiske dialoger. Kropp & Relasjon i psykoterapi” (Børstad & Sletvold, 2012) og kapittelet “Er jeg villig til å bevege meg inn i det ukjente?” i boken “Teori om sovende skog” (Eriksen, 2013).

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, Undervisningsutvalget ved Norsk Karakteranalytisk Institutt, Institutt for psykoterapi, Psykoanalytisk Forum i Agder, The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy og er styremedlem i Forening for Privatpraktiserende Psykologer.

Som medlem av Norsk psykologforening er jeg forpliktet til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer, prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis, samt gjeldende lover for helsepersonell.

PRISER

SELVFINANSIERT BEHANDLING

Jeg har ikke driftstilskudd eller fullverdig trygderefusjonsavtale. Dette innebærer at behandlingen ikke dekkes av det offentlige. Til gjengjeld har jeg kort ventetid og du trenger ikke henvisning fra lege. 

Klikk på denne linken for oppdaterte priser (http://www.fossejorgensen.no/priser/)

AVBESTILLING

Timer som ikke er avbestilt eller endret innen 48 timer før avtalt tid må betales i sin helhet.

BETALING

Betaling skjer i hovedsak ved bruk av bankterminal. Etter avtale kan man også betale kontant eller få tilsendt faktura.

FORSIKRINGSFINANSIERT BEHANDLING

Jeg har samarbeidsavtaler med flere forsikringsselskaper. Disse dekker vanligvis utgifter til psykologbehandling for inntil 10 timer. Dersom du lurer på om du kan ha rett på forsikringsfinansiert behandling kan du ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Er du arbeidstaker kan det hende du får dekket behandling gjennom din arbeidsgivers forsikring.

TRYGDEREFUSJONSAVTALE

Som en del av min karakteranalytiske videreutdanning har jeg trygderefusjonsavtale for et begrenset antall pasienter. Disse tilbys psykoterapi til redusert pris. For å komme i betraktning for dette kreves henvisning fra lege, og ventetiden er vanligvis lengre enn for selvfinansiert og forsikringsfinansiert behandling. Da kapasiteten på ordningen er svært begrenset og gjerne tilbys pasienter i intensiv langtidspsykoterapi kan det være lurt å forhøre seg om det er ledige plasser forut for at det bes om henvisning fra lege.

VEILEDNING/UNDERVISNING

Pris for veilednings- og undervisningsoppdrag avtales i hvert enkelt tilfelle.

ATTESTER/ERKLÆRINGER/TELEFONER

Når undertegnede bistår med attester og erklæringer eller kontakt med pårørende, fastlege og andre instanser tas det betalt tilsvarende den tiden som benyttes ihht. gjeldende timessats. Klikk på denne linken for mer informasjon (link til http://www.fossejorgensen.no/priser/).