Helsehuset
Kristiansand
Markensgate 42
A-Larm

KONTAKT

MANDAG - FREDAG
08.00 - 15.00

TLF: 474 52 999

post@a-larm.no

www.a-larm.no

KONTAKT

MANDAG - FREDAG
08.00 - 15.00

TLF. 474 52 999

email.png

E-MAIL

www.png

WWW

 

A-LARM

A-larm er en landsdekkende bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet og hovedadministrasjonen holder til i Kristiansand. Vi har etablert flere fylkesavdelinger som pr i dag er underlagt administrasjonen i Kristiansand.  

 

A-larm blir drevet av mennesker som selv har gjort noe med sitt rusproblem, av pårørende og av mennesker med fagutdannelse. Vi har også frivillige brukere og pårørende som på ulike måter engasjerer seg i organisasjonen.

 

Vår primære målgruppe er rusavhengige ungdom i faresonen, voksne rusavhengige i rehabilitering og ettervern, deres pårørende og deres familie (barn og unge).

 

Vi har også en forebyggende funksjon hvor målet er å hindre tilbakefall til rus. Det skjer primært gjennom støtte og nettverksbygging og et aktivt ”lavterskel” tilbud basert på råd og veiledningssamtaler, telefonkontakt, temamøter, kurser, seminarer og sosiale arrangementer som turer, julebord m.m.

 

Vi arbeider for at brukere og pårørende skal bli gitt de rettigheter de har krav på og vi inntar i så måte en ”vaktbikkje” funksjon.

 

Vi deltar gjennom våre fylkesavdelinger i en rekke råd og utvalg, prosjekt - og styringsgrupper innenfor rusfeltet.

 

Våre tjenester:

Ettervernstilbud

Likemannsarbeid

Brukermedvirkning

Lavterskeltilbud

Pårørendearbeid

Kurstilbud